امروز دوشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۸

شرکت پیشگامان توسعه پرواز

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی

تعریف هواپیمای آموزشی

25.jpg.ashx

هواپیمای آموزشی نام نوعی هواپیما است که است که برای آموزش خلبانی و ناوبری‌هوائی و هدف‌گیری و تیراندازی هوائی به‌کار می‌رود.
هواپیماهای آموزشی معمولاً هواپیماهای سبک با یک موتور پیستونی هستند که دو صندلی (پشت‌هم یا کنارهم) برای استاد و شاگرد دارند. برای آموزش خلبانان جت جنگنده از هواپیماهای آموزشی با موتور جت استفاده می‌شود.
IMG_9826
درگذشته در ایران هواپیمای آموزشی را «هواپیمای مشقی» نیز می‌گفتند.