امروز دوشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۸

شرکت پیشگامان توسعه پرواز

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی

سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری استان در شرکت توسعه پرواز ...

سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری استان در شرکت توسعه پرواز یزد

مدیرعامل شرکت دانش بنیان توسعه پرواز یزد با بیان اینکه شرکت توسعه پرواز یزد توانسته است با عقد قرارداد تولید هواپیما با برند صنعت هواپیماسازی تکنام ایتالیا و احداث فرودگاه اختصاصی در یزد، در این صنعت پیشگام و پیشرو باشد، در این راستا افزود:  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد باتوجه به رسالت خود در حمایت از شرکت های دانش بنیان، با سرمایه گذاری در شرکت توسعه پرواز یزد در مشارکت در صنعت هواپیماسازی پیشقدم شد.