امروز دوشنبه، ۷ مهر ۱۳۹۹

شرکت پیشگامان توسعه پرواز

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی

سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری استان در شرکت توسعه پرواز ...

سفر ریاست جمهوری - ایتالیا

مدیرعامل شرکت دانش بنیان توسعه پرواز یزد با بیان اینکه شرکت توسعه پرواز یزد توانسته است با عقد قرارداد تولید هواپیما با برند صنعت هواپیماسازی تکنام ایتالیا و احداث فرودگاه اختصاصی در یزد، در این صنعت پیشگام و پیشرو باشد، در این راستا افزود:  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد باتوجه به رسالت خود در حمایت از شرکت های دانش بنیان، با سرمایه گذاری در شرکت توسعه پرواز یزد در مشارکت در صنعت هواپیماسازی پیشقدم شد.