امروز دوشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۸

شرکت پیشگامان توسعه پرواز

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی

مراحل تکمیل فرودگاه هدایت یزد

مراحل تکمیل فرودگاه هدایت یزد

DCIM100MEDIADJI_0035.JPG

DCIM100MEDIADJI_0035.JPG

DCIM100MEDIADJI_0026.JPG

DCIM100MEDIADJI_0026.JPG

DCIM100MEDIADJI_0013.JPG

DCIM100MEDIADJI_0013.JPG

DJI_0012
DCIM100MEDIADJI_0011.JPG

DCIM100MEDIADJI_0011.JPG

DCIM100MEDIADJI_0009.JPG

DCIM100MEDIADJI_0009.JPG

DJI_0008
DCIM100MEDIADJI_0006.JPG

DCIM100MEDIADJI_0006.JPG