امروز چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

شرکت توسعه پرواز یزد

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی

چگونگی پیش بینی پدیده ها در هواشناسی؟...

unnamed (1)

در نقشه های هواشناسی همه کشورها همزمان با هم داده ها را ارسال می کنند و با رسم خطوط هم فشار و هم دمای این نقاط به هم وصل می شود و یکسری موج های بزرگ مقیاس به طول چند هزار کیلومتر در این نقشه ها دیده می شود ، به همین دلیل این داده ها باید همدید باشند تا بتوان آنها را در زمان مشخصی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد ؛ این پدیده ها بزرگ مقیاس هستند و به اصطلاح هواشناسی مرزی نمی شناسند ، بنابراین در این پدیده ها چند کشور به طور همزمان درگیر می شوند ، این داده ها ارزش جهانی دارد و برای همه قابل استفاده است ؛ در وب سایت های معتبر در زمینه هواشناسی این پیش بینی ها برای کل دنیا ارائه شده و به کشور خاصی محدود نمی شود ، این داده ها در مراکزی در دنیا که انگشت شمار هستند پردازش شده و براساس نتایج آن پیش بینی ها برای چند روز آینده اعلام می شود ؛ در سازمان هواشناسی مانند دیگر کشورها از داده های ارائه شده از سوی این مراکز استفاده می شود

در سطح دنیا پردازش داده های حجیم اندازه گیری شده در کشورهای مختلف فقط در تعداد محدودی از کشور ها در حدود پنج تا شش کشور امکان پذیر است ؛ انجام این کار یعنی پردازش داده به ابررایانه های بسیار قوی نیاز دارد که چند ترابایت داده در مدت زمان شش ساعت پردازش و شبیه سازی می کند  ؛ سازمان هواشناسی چنین ابررایانه هایی ندارد و از داده های خروجی این مراکز استفاده می کند ، شیوه مدلسازی در این مراکز متفاوت است ، اما ماهیت داده های خروجی یکسان است ؛ به کمک این داده ها پیش بینی های رایج امکان پذیر است ، کار کارشناسی هم روی داده ها انجام می شود چراکه مدل های استخراج شده نمی تواند بدون خطا باشد.