امروز شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شرکت پیشگامان توسعه پرواز

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی

روز روابط عمومی مبارک

(1)22

dddd

بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز ملی “ارتباطات و روابط عمومی” صرفاً یک نام در یک برگ از تقویم روزگار نیست، بلکه یک سرفصل از اخلاق، علم و هنر است.

💐روز ملی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

 

روابط عمومی فرودگاه هدایت و شرکت توسعه پرواز یزد