امروز دوشنبه، ۷ مهر ۱۳۹۹

شرکت پیشگامان توسعه پرواز

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی
هواپیمای فوق سبک

هواپیمای فوق سبک

تعریف هواپیمای فوق سبک: هواپیمای فوق سبک کوچک و عموماً یک یا دو نفره یا چهارنفره بوده و معمولا حداکثر وزن خود ومسافرانش پانصد تا ششصد کیلو باید باشد و برای امور تفریحی، پروازهای کا...

تعریف هواپیمای آموزشی

تعریف هواپیمای آموزشی

هواپیمای آموزشی نام نوعی هواپیما است که است که برای آموزش خلبانی و ناوبری‌هوائی و هدف‌گیری و تیراندازی هوائی به‌کار می‌رود. هواپیماهای آموزشی معمولاً هواپیماهای سبک با یک موتور پیس...