امروز پنجشنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

شرکت پیشگامان توسعه پرواز

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی
ویژگی‌های فرودگاه‌های سبز جهان

ویژگی‌های فرودگاه‌های سبز جهان

با گسترش فرودگاه‌ها، ردپای کربن آنها نیز بیشتر شده است و این موضوع، با تامین انرژی بیشتر برای نیروگاه‌های جدید، وسایل نقلیه حمل و نقل زمینی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، ایجاد می‌...