امروز یکشنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

شرکت توسعه پرواز یزد

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی
عوامل موثر در بروز سوانح هوایی

عوامل موثر در بروز سوانح هوایی

به واسطه اهمیت ایمنی پرواز، شناخت عوامل موثر بر بروز سوانح و رویدادهای هوایی از اهداف مهم صنعت هوانوردی محسوب می شود.بر این اساس، مقاله حاضر با توجه به مطالعه حوزه سوانح هوایی به ا...

اولین جت مسافربری جهان

اولین جت مسافربری جهان

نخستین سال های پیدایش هواپیما، مردم آرزو داشتند که روزی خودرا در پرواز ، یعنی تقریباً چیزی نزدیک به معنای مسافرت هوایی. ببینند که این رؤیا به واقعیت تبدیل شد و هواپیماهای مسافربری،...

چگونگی پیش بینی پدیده ها در هواشناسی؟

چگونگی پیش بینی پدیده ها در هواشناسی؟

در نقشه های هواشناسی همه کشورها همزمان با هم داده ها را ارسال می کنند و با رسم خطوط هم فشار و هم دمای این نقاط به هم وصل می شود و یکسری موج های بزرگ مقیاس به طول چند هزار کیلومتر د...