امروز سه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۳ | Tuesday، 21 May 2024

شرکت توسعه پرواز یزد

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی

دوره‌های هوانوردی

شرکت دانش بنیان توسعه پرواز یزد در نظر دارد اولین هنرستان هوانوردی در یزد را راه اندازی نماید که باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده و تدوین طرح مورد نظر مقرر گردیده رشته های هوانوردی مورد اشاره در زیر، در این هنرستان تدریس شود، شما می توانید اخبار و نحوه ثبت نام در این هنرستان را از طریق همین وب سایت دنبال نمایید..

رشته های هوانوردی:

۱- خلبانی