امروز یکشنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۰ | Sunday، 17 October 2021

شرکت توسعه پرواز یزد

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی

پرسش‌های متداول

دندان پر کرده و یا عینک به هیچ وجه و در هیچ کجای دنیا مانع آموزش خلبانی  نیست. هر چند دو بینی و یا کور رنگی میتواند مشکل ساز باشد.

گواهینامه خلبانی توسط سازمان هواپیمایی هر کشور صادر می گر دد و مدارس خلبانی زیر نظر همان سازمان فعالیت می کنند.

با توجه به اینکه مرجع تصمیم گیری در مورد تمامی بخش های معاینات پزشکی مربوط  به پزشکی سازمان هواپیمایی کشوری می باشد جهت هرگونه مشاوره حتماً باید با این بخش از سازمان تماس داشته باشید . آدرس اینترنتی سازمان هواپیمایی کشوری

www.cao.ir