امروز شنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۰ | Saturday، 24 July 2021

شرکت توسعه پرواز یزد

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی

پروژه‌های هوانوردی

  1. احداث فرودگاه آموزشی در شهرستان یزد
  2. تولید و مونتاژ هواپیما از طریق انتقال دانش از اروپا
  3. راه اندازی هنرستان هوانوردی
  4. برگزاری دوره‌های تربیت‌معلم خلبان و فنی با تعداد بالا با همکاری صنایع هوایی و پارک علم و فناوری
  5. اختراع پمپ بنزین ایمن جهت هواپیماهای آموزشی
  6. مشاوره جهت خرید هواپیماهای خصوصی