امروز چهارشنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ | Wednesday، 19 June 2024

شرکت توسعه پرواز یزد

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی

عوامل موثر در بروز سوانح هوایی

به واسطه اهمیت ایمنی پرواز، شناخت عوامل موثر بر بروز سوانح و رویدادهای هوایی از اهداف مهم صنعت هوانوردی محسوب می

شود.بر این اساس، مقاله حاضر با توجه به مطالعه حوزه سوانح هوایی به ارائه عوامل موثر در بروز سوانح هوایی می پردازد.

از ابتدای هوانوردی اشتباه انسانی به عنوان عاملی مهم، در بروزسوانح و رویدادهای هوایی شناخته شده است.کنترل واجتناب از اشتباه انسانی به عنوان یکی از بزرگترین معضلات صنعت هوانوردی بوده و هنوز هم ادامه دارد. به طور رایج اشتباهات انسانی مربوط به خلبان ها، کنترلرها، مکانیک ها، و غیره… می باشد، اقدامات ایمنی و هوانوردی به سوی بهبود فناوری، با تمرکز بر شیوه های
مهندسی و عملیاتی که به نوبه خود موفقیت های نسبی جهت کاهش بروز سوانح را در پی داشته اند. با این وجود، اشتباه انسانی قادر به اشتباه انداختن پیشرفته ترین سیستم ها و وسایل ایمنی می باشد.بدین منظور تلاش مضاعفی جهت ارائه برنامه های آموزشی عوامل انسانی و مواردی از این قبیل شروع شده علی رغم افزایش آموزش ها، در بیشتر مطالعات آماری اشتباهات انسانی به عنوان عامل اصلی شناخته شده اند.اگر قرار باشد آمار حوادث هواپیمایی کاهش یابد؛ عوامل انسانی در هوانوردی باید بهتر درک شوند و علم و دانش مربوط به آن مورد استفاده و بررسی مجدد قرار گیرند.شناخت این مطلب که مطالعه عوامل پایه انسانی در صنعت هوانوردی نیازی الزامی است به آموزش هایی در کشورهای متعدد منتهی شد. این شناخت- که متاسفانه بر مبنای حوادثی که کاملا از ناکارایی عوامل انسانی سر چشمه گرفته اند، به دست آمده است.خطایی که به عوامل انسانی در این حوادث نسبت داده می شود، می تواند بر اثر عواملی مانند آموزش ناکافی یا مناسب نبودن چک لیست های در دسترس باشدهمچنین ممکن است خطای انسانی علت پنهان شدن عواملی شود که بتوان با طرح آنها باعث جلوگیری از وقوع مجددحوادث شد،بسیاری از موارد مطرح شده در ایمنی پرواز، مسائل مربوط بهسروصدا، لرزش ، گرما، سرمامحیط کاری پیچیده، تمام عملکردهای انسان را درگیر خود می کند.تصمیم گیری و دیگر فرآیندهای درک، طراحی نمایشگرهاوکنترل های پروازی موجود در کابین، ارتباطات و نرم افزارهایرایانه ای  ، نقشه ها ، جداول و نیز اسناد مربوطه از مواردی هستند که تحت تاثیر چنین محیطی قرار می گیرند.هر چند که عوامل موثر در بروز حادثه در کشورهای مختلف از تشابهات زیادی برخوردار است ولی آنالیز حوادث مرتبط با سوانح نشان می‌دهد که در کشور ما بدلیل بافت اجتماعی خاص خود عوامل زیر از مهمترین علل بروز حوادث به‌شمار می‌روند.

۱- عدم اعتقاد به ایمنی  ۲- بی‌احتیاطی   ۳- بی اهمیت نمودن خطر ۴-  تنها کارکردن ۵- عدم استفاده از پوشش‌های ایمنی  ۶- عدم توجه به کار ۷- عصبانیت ۸-  غرور بی‌جا ۹- کار خارج از توان ۱۰- کار غیر مجاز ۱۱- نداشتن طرح لازم و صحیح ۱۲- اعتیاد