امروز شنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | Saturday، 4 December 2021

شرکت توسعه پرواز یزد

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی

کاپیتان محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری شد....

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، با تصویب هیات وزیران ، جناب آقای محمد محمدی بخش به سمت ریاست سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد.