امروز پنجشنبه، ۹ آذر ۱۴۰۲ | Thursday، 30 November 2023

شرکت توسعه پرواز یزد

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی

کاپیتان محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری شد....

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، با تصویب هیات وزیران ، جناب آقای محمد محمدی بخش به سمت ریاست سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد.