امروز سه شنبه، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Tuesday، 23 April 2024

شرکت توسعه پرواز یزد

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی

علائم ثبت هواپیمایی (رجیستر)

موضوع استفاده از رجیستر های هوانوردی برای نخستین بار در سال ۱۹۱۳ مطرح شد و پس از گذشت سالها و با شکست روبرو شدن این طرح درنهایت  درسال ۱۹۲۷ سازمان  ICAO (سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی ) بایک برنامه مدیریتی ، بطور کامل طرح رجیستری هواپیماهارا بیان نمود و فهرستی از رجیسترهای استاندارد در دستورالعمل های مرتبط و انکس ۷ گنجاده شد.

چرا رجیستر ؟؟؟

برای شناسایی هواپیماهای غیرنظامی و این که بفرض مثال هواپیما متعلق به کدام کشور است. و همچنین مشغول خدمت در کدام شرکت ویا خط هوایی است. و بعلت ازدیاد خطوط هواپیمایی و هواپیماها این طرح انجام گردید. برای سهولت و درک بهتر موضوع می توان سربازی را مثال زد که در جنگ پلاکی برگردن دارد و می توان اوراشناسایی کرد حتی در مواقعی که کامل از بین رفته باشد و قابل شناسایی نباشد.

این عبارت یا به اصطلاح ، رجیستر ، از دو بخش EP  و بخش دیگر حروف سه حرفی بعنوان مثال (IAD ) و یا (IJA) تشکیل می شود که توسط علامت اختصاری DASH (-)  از یکدیگر تفکیک شده اند.

بخش اول این رجیستر (EP ) برروی بدنه تمام هواپیماهای ایرانی و بدون درنظرگرفتن خط هوایی که هواپیما به آن تعلق دارد به وضوح دیده می شود و در انتهای این رجیستر حروف های دیگری را بعنوان مثال (IAD) می توان دیدومشخص کننده این می باشد که هواپیما در خدمت هواپیمای جمهوری اسلامی “هما” می باشد. (EP-IAD) و گاهنا حتی بعداز علامت (-) اعدای را روی هواپیماهای کوچک می توان دید بفرض EP-1167 که این موارد با توجه به وزن هواپیما لحاظ می گردد.

در برخی از رجیسترها مثل ژاپن از حرف (J)  و یا فرانسه از حرف (F) استفاده می شوند که این حروف نشانه آن کشورها است

در پایان :

برای این که با رجیسترهای هواپیماهای کشورمان بیشتر آشنا شوید و مشاهده کنید به شماپیشنهاد می شودپس از وارد شدن به پایگاه اینترنتی فرودگاه بین المللی مهرآباد ، بخش پروازهای ورودی و خروجی را ملاحظه فرمائید. که هواپیماها به کدام شرکت ها متعلق دارند .

نمونه ای از رجیستر کشورهای مختلف : Italy: I – Pakistan: AP  – UAE: A6 – Iraq: YI