امروز شنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | Saturday، 4 December 2021

شرکت توسعه پرواز یزد

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی

آیا خلبان ها همیشه به زبان انگلیسی صحبت می کنند؟...

آیا خلبان ها همیشه به زبان انگلیسی صحبت می کنند؟

انگلیسی زبان رسمی پرواز است و خلبان ها برای برقراری ارتباط با برج مراقبت و فرودگاه باید به زبان انگلیسی صحبت کنند.