امروز یکشنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۰ | Sunday، 17 October 2021

شرکت توسعه پرواز یزد

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی

شرایط معافیت پزشکی برای شرکت در کلاس های خلبانی ؟...

شرایط معافیت پزشکی برای شرکت در کلاس های خلبانی ؟

با توجه به اینکه مرجع تصمیم گیری در مورد تمامی بخش های معاینات پزشکی مربوط  به پزشکی سازمان هواپیمایی کشوری می باشد جهت هرگونه مشاوره حتماً باید با این بخش از سازمان تماس داشته باشید . آدرس اینترنتی سازمان هواپیمایی کشوری

www.cao.ir