امروز پنجشنبه، ۳۰ دی ۱۴۰۰ | Thursday، 20 January 2022

شرکت توسعه پرواز یزد

  • آموزش خلبانی شخصی
  • پروازهای تفریحی
  • خدمات هوانوردی

آیا فردی با دندان پر کرده و یا عینک میتواند خلبان شود؟...

آیا فردی با دندان پر کرده و یا عینک میتواند خلبان شود؟

دندان پر کرده و یا عینک به هیچ وجه و در هیچ کجای دنیا مانع آموزش خلبانی  نیست. هر چند دو بینی و یا کور رنگی میتواند مشکل ساز باشد.